01 november 2007

Ungdomar ska inte ha makt

Idag känner jag mig lite lugnare angående Svenska Spels framtid. Igår var jag nämligen på LSU Forum och lyssnade när integrations-, ungdoms- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni presenterade regeringens ungdomspolitik. Där berättade hon bland annat att det inte kommer att bli någon utförsäljning av Svenska Spel, eftersom det i regeringen finns folk som har lite koll!

I övrigt var det ett otroligt tråkigt anförande hon hade att komma med. Vi fick lyssna på ett långdraget visionärt tal om vilket dåligt samhälle vi lever i och hur bra det borde vara. Därefter berättade hon att den största ändringen hon gjort som skiljer denna regerings ungdomspolitik från den tidigare regeringens är att ändra ordet "makt" till "inflytande" i målen. För det där med makt är ingenting vi kan låta ungdomar ha, de kan ju inte hållas ansvariga för sina beslut.

Jag tycker att det är oerhört tråkigt att se att vi har en ungdomsminister som inte litar på ungdomars förmåga att ta ansvar. Det blev lite debatt kring frågan om elevmajoritet i gymnasieskolor, och Nyamko Sabuni försvarade regeringens beslut att förbjuda att elever har möjlighet att rösta ner sina lärare. Otroligt tråkigt då detta är någonting som fungerat väldigt bra på många håll, och jag är glad att flera friskolor ändå valt att behålla konceptet. Att man är elev och mindreårig betyder inte per automatik att man är dum i huvudet och inte kan se konsekvenserna av sina beslut - tvärtom ger det motivation att känna att man kan påverka sin vardag. (Tyvärr tror jag att många föreställer sig skolungdomar som personer utan studiemotivation som kommer att rösta för tretimmarsraster, keps inomhus och gratis godis så fort de får chansen ...)

När Sveroks ordförande Aimée Kreuger väckte frågan om den ojämna bidragsfördelningen mellan idrottsrörelsen och andra ideella organisationer visade det sig även att ungdomsministern inte hade en aning om vad hon pratade om, utan kom med vilda gissningar kring bidragssystemet. Hon verkade heller inte anse att frågan (hennes syn på det hela) var värd att besvara, utan slingrade sig med att det är helt olika system som inte går att jämföra.

Mycket beröm däremot till SSU-ordförande Jytte Guteland, som till skillnad från både Nyamko Sabuni och CUFs ordförande Magnus Andersson visade lite stake i den efterföljande paneldebatten.

Inga kommentarer: