"Syftet är att bli av med sina fördomar genom att fika med en människa som lånats på biblioteket. Förut har bland annat en dansk och en djurrättsaktivist funnits tillgängliga.